BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna »  » 
Galeria (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin

URZĄD MIASTA I GMINY SOCHOCIN

UL. GUZIKARZY 9

09-110 SOCHOCIN


GODZINY PRACY URZĘDU:

Urząd pracuje w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 17.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 16.00, w piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00

Kasa Urzędu Miasta i Gminy Sochocin czynna: w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 17.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 16.00, w piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00


KONTAKT:

Tel: 23 661 80 01

23 661 80 25

Fax: 23 661 80 55


KONTAKT INTERNETOWY:

Email: gmina@sochocin.pl

Adres strony internetowej:www.sochocin.pl

Adres skrytki epuap: /3v0b4d1ak4/UGSOCHOCIN


INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania z miejsc parkingowych bezpośrednio przy wejściu do budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie, ulica Guzikarzy 8a. W budynku Urzędu proponujemy, aby się udać do Sekretariatu,
pokój nr 1. Za pośrednictwem Sekretariatu zostanie do Państwa poproszony pracownik, który pomoże załatwić sprawę.

INNE INFORMACJE:

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin Pan Jacek Podgórski przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz w każdą środę od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sochocinie Pan Dariusz Kujawski przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 17.00 do godz. 18.00.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Redaktor naczelny i administrator serwisu:

Kamil Dąbrowski - tel: (23) - 661 - 80 - 01 wew. 45 (kamil.dabrowski@sochocin.pl)

Redaktor i zastępca administratora serwisu:

Dawid Opasiński - tel: (23) - 661 - 80 - 01 wew. 45 (dawid.opasinski@sochocin.pl)


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin jest Burmistrz Miasta i Gminy z siedzibą w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
  2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Eweliną Losz , e-mail: iod@sochocin.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych Gminy.
  4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem; innym, współpracującym z Gminą Sochocin podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2013
Data publikacji
19 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
3 czerwca 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin